کاربر عزيز،
به وبسايت پایگاه جامع حفظ قرآن خوش آمديد

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

نکته ای برای حفاظ         💚 حافظ عزیز 💚
✅   یکی از راه های نگهداری محفوظات

 


آموخته هایتان را به دیگران یاد بدهید: تحقیقات نشان داده که یک روش خوب یادگیری این است که به دیگران آموزش بدهید! وقتی موضوعی را برای کسی توضیح می دهید این کار به دایمی شدن آن حافظه در مغزتان کمک می کند. بنابراین سخاوت داشته باشید و همیشه به دیگران آموزش بدهید.